Manyetik Kireç Önleyici Nedir? İşe Yarıyor Mu? Nasıl Takılır?

Manyetik Kireç Önleyici Nedir? İşe Yarıyor Mu? Nasıl Takılır?
EvSu 11 Haz 2020 3735 Yorum

Manyetik Kireç Önleyici Nedir?

Manyetik kireç önleyiciler, mıknatıslardan meydana gelir ve mıknatısların oluşturduğu manyetik alan içerisinden geçen suyun bazı fiziksel özelliklerini değiştirmesine dayalı olarak çalışırlar. 

Manyetik kireç önleyiciler, suyun içerisindeki minerallerin fiziksel olarak şartlandırılması prensibi ile çalışan, su içerisindeki minerallerin kristalize yapısını değiştirerek çeperlere yapışmasını engelleyen ve mevcut kireçtaşı tabakalarına etki ederek zaman içerisinde temizlenmesini sağlayan sistemdir. 

Manyetik kireç önleyicileri, su içerisindeki kirecin kristal yapısının değişmesi ve suyun yüzey aktifliği ile sudaki minerallerin yüzey yüklerinin değişmesi işlevsel kılar. 

Manyetik kireç önleyiciler; kristal yapı değişikliği sağlayarak sudaki kalsit kristallerini aragonit kristallerine dönüştürdüklerinden, koruma sağlanan tesisatlardaki suyun sıcaklığına bağlı olarak suda çözünmüş olarak bulunan, çökelmesi durumunda ise kabuk şeklinde çok sert bir kireç yerine tanecikler halinde yumuşak bir kireç oluşumunu sağlamaktadırlar. Bunun sonucu olarak tesisatlarda kireç tabakası oluşmamaktadır.

Manyetik kireç önleyiciler tarafından oluşturulan manyetik alan sayesinde yüzey gerilimi değişen kalsiyum minerallerinin yapışma özelliği kalmamış olur.

Tesisatlarda ve su kullanılan cihazlarda meydana gelen kireç kaynağı, sudaki bikarbonatların bu şekilde karbonatlara dönüşmesidir. Kireçlenmedeki en önemli etken kalsiyum ve magnezyum bikarbonatların miktarıdır. Oluşan bu kireçlenmeyi sadece sudaki kalsiyum ve magnezyum miktarına bağlamakta doğru değildir.

Kireç oluşumuna etki eden faktörler; sudaki kalsiyum ve magnezyum bikarbonatların miktarı, suyun sıcaklığı, sülfatlar, silikatlar, klor, PH değeri ve suda çözünmüş minerallerin miktarıdır. Yüksek sıcaklık bikarbonatların karbonata dönüşmesini kolaylaştırdığı için kireç oluşumunu hızlandırır.

Kireçte kalsit, aragonit ve vaterit olmak üzere üç ayrı kristal bulunur. Bütün sularda ağırlıklı olarak bulunan kalsiyum kristali %50-80 oranıyla kalsittir.

Daha sonra %20-50 ile aragorit gelir. Vaterit kristali ise çok az miktarda bulunur. Kalsit; suda, yüksek sıcaklıklarda çöken ve çok sert kireç tabakası oluşturan bir kristaldir. Kalsitin çökelmesi ile oluşan kireç, sadece metal yüzeylere değil, plastik veya cam yüzeylere de kolaylıkla yapışır ve sert tabakalar oluşturur.  Aragorit; yüksek sıcaklıklarda çöken ve oldukça yumuşak kireç tabakası oluşturan bir kristaldir.

Aragonitin çökelmesi sonucu oluşan kireç, tesisat veya boru çeperlerine yapışmaz, su içerisinde asılı olarak kalır ve açık sistemlerde su ile taşınarak son noktada tesisattan dışarı atılır, kapalı sistemlerde ise depolarda su içerisinde birikir. Vaterit ise gerek suda az miktarda bulunması, gerek yüksek sıcaklıklarda çökelmesi ve yumuşak bir kireç oluşturması sebebiyle herhangi bir soruna sebep olmayan bir kristaldir.

Kireçlenmeyi önlemek için farklı yöntemlerden faydalanılır. Yaygın olarak iyon değiştirme (kimyasal su yumuşatma) sistemleri ile inhibitörler kullanılır. Kimyasal su yumuşatma sistemleri; iyon değiştirme prensibiyle, kalsiyum ve magnezyum bikarbonatlarını sodyum bikarbonata dönüştürmeye dayalı olarak çalışır.

Sodyum bikarbonat her türlü ısıda çözünebildiği için sisteme zarar vermeden sistemden çıkar. Bu sistemler tuz, karbon filtre ve reçinenin devamlı bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu işletme giderleri suyun kullanımının artmasıyla da artmaktadır. Bu sistemler %78 oranında bir verimliliğe sahiptir. 

İnhibitörler; reçinenin çalışmasına benzer olarak kalsiyum ve magnezyum bikarbonatları değişik kimyasallara çevirerek suda kireç oluşumunu önleyen değişik kimyasal bileşiklerdir. İnhibitör olarak kullanılan maddeler polifosfat, fosfonat, hidroklorik asit ve organik polimerlerdir. İnhibitörlerin suyun miktarı ve debisine göre sürekli olarak kullanılması gerekmektedir. Kirecin zararlarından sizi koruyan bu sistemlerin çevreye de çok büyük zararları vardır.

Kireçlenmeyi önlemede kullanılan ama fazla bilinmeyen en etkili sistemlerden biri de manyetik kireç önleme sistemidir.

Manyetik Kireç Önleyici Cihazların Etkileri

Manyetik kireç önleyici cihazlar; konutlar, resmi kurumlar, sanayi tesisleri, çamaşırhaneler, hamam ve saunalar, termal ve jeotermal tesisler, yüzme havuzları, termik ve doğalgaz santralleri, sulama sistemleri, hazır beton ve beton yapı elemanları üretim tesisleri, içme suyu şebekeleri vb. gibi su kullanılan her yerde kullanılabilir. Bu amaçla, kullanılacağı yerdeki su debisine ve sertliğine uygun cihazın seçilmesi yeterlidir.

Manyetik kireç önleyici cihazların içerisinden geçen suyun yani manyetik suyun, insan, bitki ve hayvan sağlığı açısından herhangi bir zararı yoktur.

Aksine manyetik su, gerek insan gerekse bitki ve hayvanlar için bazı yönlerden yararlıdır. Manyetik su, insanlarda boşaltım sistemleri üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Aynı şekilde manyetik su, bitkilerin ve hayvanların gelişimlerini de olumlu etkiler.

Ülkemizde ve yurtdışında yapılan birçok bilimsel araştırmada manyetik su verilen bitkiler ile manyetik su içirilen hayvanların, normal su verilen bitki ve normal su içirilen hayvanlara göre daha fazla geliştikleri gözlemlenmiştir. Manyetik su, betonda karbonatlaşma tepkimelerini önleyerek betonun basınç dayanımlarını % 10-20 arasında artırabilmektedir.

Manyetik Kireç Önleyiciler Nasıl Takılır?

Manyetik kireç önleyici tek parçalık bir aparattır. Manyetik kireç önleyiciler üstünde rastgele bir aksesuar (rakor, manşon, nipel, conta, karşı flanş vb.) olmaksızın satışa arz edilir. Manyetik kireç önleyicilerin herhangi bir bağlantı tarafı yoktur. Bağlantı elemanları olmaksızın borulara takabilirsiniz. Borulara su giriş ve çıkış taraflarında istenilen yönde ve yatay/dikey olarak istenilen konumda bağlanabilir.

Manyetik Kireç Önleyiciler İşe Yarıyor Mu?

Manyetik kireç önleyiciler gerçekten işe yarıyor mu? Bu cihazlar size birçok fayda sağlayacağı gibi kolay takılan ve takımı sonrası gün içerisinde kullanabileceğiniz kullanım dostu bir üründür. Manyetik kireç önleyicilerin önemli avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Enerji tasarrufu sağlar. Çamaşır ve bulaşık makinelerinde elektrik enerjisinde %30’a kadar tasarruf sağlar. Kimyasal kireç önleyici maddelerin kullanılmasına gerek kalmaz.

Manyetik kireç önleyicilerin önemli avanjları bulunmaktadır. 

Tesisat ve cihazlarda kireç oluşumunu önler. Tesisat ve cihazlar ömürleri boyunca verimli olarak çalışırlar.

Metal tesisatlarda korozyon oluşumunu engeller.

Daha önce oluşmuş olan kireçlenmeyi çözer.

Çamaşır ve bulaşık makinelerinde deterjan kullanımında % 50’ye kadar tasarruf sağlar.

Tesisatların kireçle tıkanmasını ve arızalanmasını önler.

Manyetik su, insanlarda boşaltım sistemini olumlu olarak etkiler.

Manyetik su, bitki ve hayvanlarda büyümeyi hızlandırır.

Betonun basınç dayanımını artırır. Aynı çimento, agrega ve aynı su kullanılarak daha dayanıklı beton elde edilmesini sağlar.

Kireç oluşumunu engellediği için makine yerleştirilen deterjanın daha iyi performans sergilemesine yardımcı rol oynamaktadır. Bu sebeple daha az deterjan ile bulaşıkları daha iyi yıkadığı bilinen bir gerçektir.

Kireç önleyici sayesinde çamaşırlarınız kireçli suya oranla temiz ve daha kolay ütülenmesi ile kolayca farkı görebilirsiniz.

Kireçli su önleme manyetik kireç önleyici oldukça montajı kolay yapılan bir üründür.

Manyetik kireç önleyici sayesinde bulaşıklar üzerinde herhangi bir kireç lekesi oluşmayacaktır. Dolayısıyla kireç lekelerini engelleyen özelliğe sahiptir.

Makinanız için tuz kullanımını azaltır.

Manyetik kireç önleyici oldukça uygun fiyatlı ve bütçeye katkı sağlayan ekonomi dostudur.

Bir Yorum Bırak

Bu yazıya puan vermek istermisiniz ?
6 Oy Kullanıldı: Yazı Puanı 5